fb
Blog kategorie
Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego proPCnet
 
Sklep internetowy ProPCnet dostępny pod adresem www.ikomputerowy.pl oraz www.proPCnet.pl, którego właścicielem jest PROPCNET MICHAŁ GÓRNIK, prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami.
Numer NIP : 6811686164    Numer REGON : 120905780
Kontakt ze sklepem :
Adres: ul. Rzemieślnicza 2, 32-400 Myślenice
Telefon: +48 504 696 538
 
 
 1. Informacje wstępne
 2. Sklep internetowy proPCnet zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż laptopów, komputerów, tuszów, tonerów i innych peryferiów komputerowych, a także systemów monitoringu, produktów AGD i RTV. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://ikomputerowy.pl
 3. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem i potwierdzeniem zamówienia zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnie dokonuje zakupu zamówionego towaru oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone i potwierdzone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie do pobrania w formacie PDF klikając w link Regulamin PDF
 5. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie,                 a także w lokalu położonym przy ul. Rzemieślniczej 2 w Myślenicach.
Do dokonywania zakupów w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet niezbędne jest posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
Słowniczek:
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, podczas których sklep realizuje zamówienia oraz wysyła towary, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz rejestracji – formularz udostępniony na stronie Sklepu, który umożliwia założenie konta i dokonanie zakupu towarów oferowanych przez Sklep;
 • Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z oferty Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie;
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późniejszymi zmianami);
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22 1 k.c.);
 • Konto klienta – konto za pośrednictwem którego klient dokonuje zakupów w Sklepie;
 • PDF – format zapisu plików, który można odczytać po pobraniu zapisanego w nim pliku na dowolnym urządzeniu wyposażonym w czytnik PDF;
 • Siedziba firmy - adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza
 • Sklep/Sprzedawca – PROPCNET Michał Górnik
 • Towary – wszystkie artykuły oferowane przez Sklep;
 • Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 
 1. Rejestracja
 2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji zgodnego ze stanem faktycznym, w szczególności poprzez podanie nazwy użytkownika, hasła oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia. Po ukończeniu wypełniania formularza, klient automatycznie otrzymuje wiadomość mailową na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, w której znajduje się link, na który należy kliknąć w celu aktywacji konta w Sklepie. W przypadku, gdy Klient nie otrzyma linku aktywacyjnego proszony o kontakt ze Sklepem w celu ponownego wysłania.
 
 1. Zamówienia
 
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep następuje w ciągu 24 godzin od momentu definitywnego potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ikomputerowy.pl oraz www.proPCnet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Klientowi przysługuje 7 dni na dokonanie wpłaty od momentu złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni, jednak standardowo czas realizacja wynosi 24h od momentu otrzymania wpłaty od klienta lub wyrażenia dyspozycji na wysłanie towaru za pobraniem. Po upływie 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje anulowane. Klient może śledzić stan swojego zamówienia w zakładce „Śledzenie zamówienia”.
 6. Dowodem zakupu jest paragon ( faktura VAT) załączony do przesyłki.
 7. Towary przecenione oznaczone jako PRZECENA posiadają drobne uszkodzenia, rysy lub inne wady. Każdorazowo przy produkcie znajduje się informacja dotycząca powodu, dla którego towar jest przeceniony. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów i zwracanie uwagi na opisy pod takimi produktami w celu uniknięcia nieporozumień.
 8. Towary wyprzedażowe oznaczone jako WYPRZEDAŻ to towary objęte akcją promocyjną.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu 504 696 538 bądź e-mailowo pod adresem biuro@propcnet.pl do momentu wysłania towaru przez Sklep.
 
 
 
 
 1. Płatności
 
 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność za pobraniem” sklep prześle automatycznie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego wartością, którą należy uregulować kurierowi/listonoszowi gotówką w momencie otrzymania przesyłki. Sklep zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - Po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność przelewem” sklep automatycznie prześle na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podstawie którego należy dokonać przedpłaty. Przy realizacji płatności należy powołać się na numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie.  
W przypadku zamówienia większej ilości produktów ceny za dostawę ustalane są indywidualnie między Sklepem, a klientem.  
                           
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków wyprzedaży. Powyższe uregulowanie nie dotyczy konsumentów.
 1. Nasze numery rachunków bankowych:
Idea Bank - 83 1950 0001 2006 0586 6874 0002
ING -42 1050 1445 1000 0090 6773 1852
 
 1. Koszty i sposoby dostawy
 2. Koszty przesyłki:
 • Odbiór osobisty w lokalu przedsiębiorstwa – 0zł
 1. Opłata za dostawę podawana jest podczas finalizowania zamówienia, podczas gdy Klient wybiera preferowany przez niego rodzaj przesyłki i zostaje poinformowany o jej cenie.
 2. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie).
 3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 4. Zamawiając towary oznaczone w Sklepie jako „towar wielkogabarytowy” Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem przed zakupem towaru, w celu ustalenia ceny za dostawę, gdyż w przypadku wysyłki towaru wielkogabarytowego wraz z innym przedmiotem standardowy koszt przesyłki może ulec zmianie.
 
 1. Zwroty i postępowanie reklamacyjne
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy przy wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: Formularz odstąpienia bądź inny sposób przewidziany w ustawie O prawach konsumenta.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć poprzez wspomniany formularz albo sporządzić go na piśmie, a następnie wysłać go na adres Sklepu.
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
- w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych
- gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Wskazane w poprzednich punktach rozdziału 6 uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie względem osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zwracane przez konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób , który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu trzech dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki odstąpienia od umowy na gruncie ustawy O prawach konsumenta Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto konsumenta.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanego towaru.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i powód reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sklepu z załączonym opisem wady i kserokopią / oryginałem dowodu zakupu.
 
Przysługują Państwu dwa rodzaje uprawnień :
 1. Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez większość producentów i dystrybutorów towarów. W ramach postępowania gwarancyjnego towar zareklamowany przez klienta podlega naprawie bądź wymianie przez autoryzowany serwis. Jeżeli producent udziela gwarancji na towar to otrzymują Państwo kartę gwarancyjną dołączoną do towaru.
 • Zamawiając towar klient otrzymuje dowód zakupu ( paragon) oraz kartę gwarancyjną ( do określonych towarów), zawierającą warunki udzielonej gwarancji. Sklep informuje, że klient powinien zachować dowód zakupu do dnia wygaśnięcia gwarancji, co umożliwia przeprowadzenie postępowania gwarancyjnego przez nasz Sklep.
 • W karcie gwarancyjnej znajduje się zazwyczaj sposób w jaki należy kontaktować się z serwisem. Jeżeli macie Państwo problem ze znalezieniem danych kontaktowych punktów serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dołożymy wszelkich starań aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji.
 
 1. Rękojmia – tryb ten przewidziany jest w polskim systemie prawnym dla osób fizycznych, jak też osób dokonujących zakupu w Sklepie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Z rękojmi można skorzystać w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem poinformuje Państwa o ustaleniach dokonanych w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.
 
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71. Kodeksu cywilnego.
 
 1. Postanowienia końcowe
 
 1. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez ikomputerowy.pl pokrywa w całości Sklep.
 2. Zespół sklepu ProPCnet dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy O prawach konsumenta.
 3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, bądź do ich usunięcia.
 4. Sklep informuje, że wszystkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu ProPCnet znaki handlowe i towarowe w postaci materiałów graficznych i zdjęć produktów podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie oraz przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora.
 5. Logotyp ProPCnet jest własnością Sklepu i nie może zostać edytowany, przetwarzany ani udostępniany bez zgody właściciela Sklepu.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Regulamin obowiązuje od 23.11.2015r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl